Programmet

a. SAI programmet är till för dig som snabbt vill lära dig svenska. I SAI programmet läser du SFI samtidigt som du är på en arbetsplats och tränar språket samt får kunskaper om svenskt arbetsliv. Det ger dig också kontakter med arbetsgivare vilket kortar vägen till jobb eller studier.
Läs mer om varför Samuel valde Integra →

b. Målgruppen för Språk- och arbetsintroduktion utgörs av:

i. Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen och har rätt till etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen.

ii. Personer som efter etableringstiden på 2 år fortfarande har bristande språkkunskaper i svenska och står utanför arbetsmarknaden.

iii. Anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen.

a. Integra hjälper dig med allt det som krävs för att skaffa ett arbete. De viktigaste bitarna handlar om:

i. Vad du vill och kan göra?

ii. Lär känna dina styrkor och kompetenser.

iii. Hur du marknadsför dig på ett positivt sätt.

iv. Komma ut på en arbetsplats för att känna dig för.

v. Komma ut på en arbetsplats som söker personal.

vi. Studie- och yrkesvägledning.

vii. Finn din väg till din drömutbildning.

b. Målgruppen för Jobbpeng utgörs av:

i. Du som är ungdom mellan 18 och 24 år, som uppbär ekonomiskt bistånd och som av karriärvägledare hos Nacka kommun bedöms behöva extra stöd för att bli självförsörjande.

a. Tillsammans utformar vi ett program med de delar du behöver för att komma in i arbetslivet.

i. Personlig kartläggning, nuläge och önskat framtidsläge

ii. Hälsoprofil

iii. Arbetsträning för att pröva din arbetsförmåga

iv. Vägledning och coachning

v. Komma ut på en arbetsplats som söker personal.

vi. Samordning med hälso- och sjukvård

b. Målgruppen för Förstärkt jobbpeng utgörs av:

i. Kunder med ett identifierat “komplext behov”. Du som befunnit dig utanför arbetslivet en längre tid av olika skäl och som av karriärvägledare hos Nacka kommun bedöms behöva extra stöd för att åter bli självförsörjande eller komma in i arbetslivet i din takt.

Hur vi arbetar?

 • Connector.Connector.

  Kartläggning. Vem är du? Vad vill du? Vad kan du?

  Att du vet vad du har för arbets- och studiemål och hur du ska nå dem är grunden för din framgång. Det är grunden för kartläggningen.

 • Connector.Connector.

  Stöd, råd och vägledning.

  För att du ska finna din väg ger vi dig den information och det stöd du behöver för att du alltid ska kunna ta rätt steg framåt. Vi finns tillgängliga för dig så länge du behöver.

 • Connector.Connector.

  Lärande uppdrag på arbetsplats -praktik

  Ett viktigt steg för att du ska få ta del av lärande på en svensk arbetsplats är att du på plats i yrkeslivet..Syftet kan vara olika till exempel att lära mer svenska, få kunskap om ett yrke eller pröva på något nytt.Längden på praktiken kan variera beroende på syfte.

 • Connector.Connector.

  Uppföljning och coaching

  Vi stöttar dig och följer upp varje aktivitet som du befinner dig i och stöttar med vägledning.Vi har också alltid en nära kontakt med arbetsgivaren för att följa upp hur det går för dig när du är på arbetsplatsen.

Om oss

Som jobb- och utbildningsexpert specialiserar Integra sig på Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. Vi erbjuder en sammanlagd helhet som kan bestå av svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering (SO). Jobbpeng, Förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion (SAI). Integra har stor erfarenhet av att samarbeta med myndigheter utifrån kundperspektiv och kundens behov, samt god kunskap om de olika myndigheternas regelverk. Integra är ett stöd för dig som är arbetssökande och vägleder dig så att du kommer vidare ut i arbete. Tillsammans lägger vi upp en individuell plan för att du ska nå målet så snart som möjligt. Integra stöttar dig genom dina studier och på din väg till arbete.

kontakta oss

INTEGRA WORKS AB
Fidravägen 1
133 44 Saltsjöbaden

08 -123 45 67
info@integraworks.se

Vill du bli en partner?

Kontakta oss om du är ett företag eller verksamhet och är intresserad av att vara med i rörelsen för en bättre integration!

Bli en partner

Skriv in till oss